• Naziv: PARAŠILOVAC IVICA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PARAŠILOVAC IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 512,49 HRK 2.051,10 HRK
PARAŠILOVAC IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.079,16 HRK 6.115,23 HRK
PARAŠILOVAC IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.787,87 HRK 3.096,10 HRK
PARAŠILOVAC IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.800,97 HRK 2.030,84 HRK
PARAŠILOVAC IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.321,89 HRK 4.380,60 HRK
Ukupno 7.502,38 HRK 17.673,87 HRK