• Naziv: BABOSELAC MATO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BABOSELAC MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 318,85 HRK 1.276,17 HRK
BABOSELAC MATO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 671,46 HRK 3.804,82 HRK
BABOSELAC MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.734,61 HRK 1.926,41 HRK
BABOSELAC MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.120,53 HRK 1.263,56 HRK
BABOSELAC MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 822,47 HRK 2.725,42 HRK
Ukupno 4.667,92 HRK 10.996,38 HRK