• Naziv: MATAKOVIĆ KATARINA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATAKOVIĆ KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 2.520,45 HRK
MATAKOVIĆ KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 1.715,84 HRK
MATAKOVIĆ KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,16 HRK 3.642,29 HRK
Ukupno 0,16 HRK 7.878,58 HRK