• Naziv: JOVANOVAC ANTUN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOVANOVAC ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.759,82 HRK 11.043,86 HRK
JOVANOVAC ANTUN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.891,39 HRK 27.717,63 HRK
JOVANOVAC ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 15.011,66 HRK 16.671,43 HRK
JOVANOVAC ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
JOVANOVAC ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.118,33 HRK 23.586,88 HRK
Ukupno 34.272,34 HRK 84.084,28 HRK