• Naziv: DRETVIĆ MARTIN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRETVIĆ MARTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 367,47 HRK 1.470,57 HRK
DRETVIĆ MARTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 773,70 HRK 4.384,37 HRK
DRETVIĆ MARTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.998,73 HRK 2.219,81 HRK
DRETVIĆ MARTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.291,23 HRK 1.456,05 HRK
DRETVIĆ MARTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 947,85 HRK 3.140,74 HRK
Ukupno 5.378,98 HRK 12.671,54 HRK