• Naziv: BLAŽEVAC DRAŽEN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŽEVAC DRAŽEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 669,73 HRK 2.680,24 HRK
BLAŽEVAC DRAŽEN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.410,14 HRK 7.990,92 HRK
BLAŽEVAC DRAŽEN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 4.015,96 HRK 3.604,38 HRK
BLAŽEVAC DRAŽEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.642,99 HRK 4.045,78 HRK
BLAŽEVAC DRAŽEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.353,36 HRK 2.653,79 HRK
BLAŽEVAC DRAŽEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.727,58 HRK 5.724,28 HRK
BLAŽEVAC DRAŽEN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 485,77 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.305,53 HRK 26.699,39 HRK