• Naziv: KADIĆ ANA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KADIĆ ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 452,48 HRK 1.810,68 HRK
KADIĆ ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 952,67 HRK 5.398,49 HRK
KADIĆ ANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
KADIĆ ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.461,15 HRK 2.733,21 HRK
KADIĆ ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.589,90 HRK 1.792,86 HRK
KADIĆ ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.167,08 HRK 3.867,20 HRK
Ukupno 7.001,61 HRK 16.029,08 HRK