• Naziv: SEREZLIJA LJUBICA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SEREZLIJA LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 402,65 HRK 1.611,23 HRK
SEREZLIJA LJUBICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 847,73 HRK 4.803,74 HRK
SEREZLIJA LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.190,00 HRK 2.432,10 HRK
SEREZLIJA LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.414,69 HRK 1.595,33 HRK
SEREZLIJA LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.038,58 HRK 3.441,10 HRK
SEREZLIJA LJUBICA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 59,77 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.953,42 HRK 13.883,50 HRK