• Naziv: ŽIVKOVIĆ MARTIN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽIVKOVIĆ MARTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.723,65 HRK 10.899,91 HRK
ŽIVKOVIĆ MARTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.155,52 HRK 29.214,51 HRK
ŽIVKOVIĆ MARTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 14.815,35 HRK 16.453,41 HRK
ŽIVKOVIĆ MARTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ŽIVKOVIĆ MARTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.025,61 HRK 23.279,49 HRK
ŽIVKOVIĆ MARTIN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.677,08 HRK 0,00 HRK
Ukupno 35.888,35 HRK 84.911,80 HRK