• Naziv: ŠPIKO VERICA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPIKO VERICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 712,54 HRK 2.851,55 HRK
ŠPIKO VERICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.500,33 HRK 8.501,83 HRK
ŠPIKO VERICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.875,91 HRK 4.304,47 HRK
ŠPIKO VERICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.503,80 HRK 2.823,42 HRK
ŠPIKO VERICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.837,96 HRK 6.090,21 HRK
ŠPIKO VERICA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 163,20 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.593,74 HRK 24.571,48 HRK