• Naziv: STOJANOVIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STOJANOVIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 833,94 HRK 3.337,51 HRK
STOJANOVIĆ TOMISLAV EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.751,97 HRK 9.927,69 HRK
STOJANOVIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.536,40 HRK 5.037,95 HRK
STOJANOVIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.930,44 HRK 3.304,56 HRK
STOJANOVIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.151,08 HRK 7.128,04 HRK
Ukupno 12.203,83 HRK 28.735,75 HRK