• Naziv: POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA
  • Naselje: Udbina, 53234
  • Grad/Općina: Udbina
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 54.740,23 HRK 310.194,67 HRK
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 10.590,92 HRK 42.384,85 HRK
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 28.545,93 HRK 161.760,10 HRK
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 23.852,83 HRK 26.897,93 HRK
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.064,54 HRK
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 57.610,25 HRK 63.979,88 HRK
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIKA NOVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 24.812,20 HRK 88.874,87 HRK
Ukupno 223.803,67 HRK 716.221,32 HRK