• Naziv: ŠPIKO ALEN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPIKO ALEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 410,28 HRK 1.641,89 HRK
ŠPIKO ALEN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 863,90 HRK 4.895,21 HRK
ŠPIKO ALEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.231,74 HRK 2.478,42 HRK
ŠPIKO ALEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.441,68 HRK 1.625,68 HRK
ŠPIKO ALEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.058,39 HRK 3.506,69 HRK
ŠPIKO ALEN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 236,95 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.242,94 HRK 14.147,89 HRK