• Naziv: MATINAC KATA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATINAC KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.490,05 HRK 9.964,84 HRK
MATINAC KATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.421,16 HRK 25.053,49 HRK
MATINAC KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 13.545,29 HRK 15.042,92 HRK
MATINAC KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MATINAC KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.422,98 HRK 21.282,36 HRK
MATINAC KATA Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.470,15 HRK 0,00 HRK
Ukupno 32.840,77 HRK 76.408,09 HRK