• Naziv: HOIĆ PREDRAG
  • Naselje: Trema, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOIĆ PREDRAG EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 586,41 HRK 2.346,79 HRK
HOIĆ PREDRAG EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
HOIĆ PREDRAG EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.035,02 HRK 2.723,96 HRK
HOIĆ PREDRAG EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.189,90 HRK 3.542,54 HRK
HOIĆ PREDRAG EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.778,49 HRK 2.005,53 HRK
HOIĆ PREDRAG EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.512,54 HRK 5.012,19 HRK
HOIĆ PREDRAG Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 5.808,53 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.289,22 HRK 16.057,65 HRK