• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Golinci, 31543
  • Grad/Općina: Donji Miholjac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 20,33 HRK 81,34 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 110,54 HRK 122,69 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 595,05 HRK 671,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 52,44 HRK 173,68 HRK
Ukupno 778,36 HRK 1.048,74 HRK