• Naziv: KOVAČEK STJEPAN
  • Naselje: Sveti Petar, 42231
  • Grad/Općina: Mali Bukovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČEK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.348,21 HRK 13.399,51 HRK
KOVAČEK STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.670,84 HRK 32.134,87 HRK
KOVAČEK STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 11.652,36 HRK 13.139,90 HRK
KOVAČEK STJEPAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 18.163,87 HRK 16.302,28 HRK
KOVAČEK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 18.213,63 HRK 20.227,42 HRK
KOVAČEK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KOVAČEK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8.635,92 HRK 28.616,95 HRK
KOVAČEK STJEPAN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.105,60 HRK 0,00 HRK
Ukupno 71.281,57 HRK 128.885,41 HRK