• Naziv: GALIĆ LJUBICA
  • Naselje: Donja Bebrina, 35208
  • Grad/Općina: Klakar
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GALIĆ LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 25,01 HRK 2.808,60 HRK
GALIĆ LJUBICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 5.758,14 HRK 5.117,59 HRK
GALIĆ LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.361,37 HRK 5.601,58 HRK
GALIĆ LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.258,32 HRK 3.674,25 HRK
GALIĆ LJUBICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 70,25 HRK 919,00 HRK
GALIĆ LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 107,55 HRK 7.925,50 HRK
Ukupno 12.580,64 HRK 26.046,52 HRK