• Naziv: ŠIJAN SLAVICA
  • Naselje: Donji Lapac, 53250
  • Grad/Općina: Donji Lapac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIJAN SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 364,26 HRK 1.457,73 HRK
ŠIJAN SLAVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.446,29 HRK 8.195,63 HRK
ŠIJAN SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.981,38 HRK 2.200,47 HRK
ŠIJAN SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.280,00 HRK 1.443,36 HRK
ŠIJAN SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 939,51 HRK 3.113,38 HRK
Ukupno 6.011,44 HRK 16.410,57 HRK