• Naziv: BOŽIĆ BOŽICA
  • Naselje: Donji Kraljevec, 49283
  • Grad/Općina: Hrašćina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŽIĆ BOŽICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 125,90 HRK 503,85 HRK
BOŽIĆ BOŽICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 265,11 HRK 1.502,12 HRK
BOŽIĆ BOŽICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 684,79 HRK 760,55 HRK
BOŽIĆ BOŽICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 442,39 HRK 498,88 HRK
BOŽIĆ BOŽICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 324,74 HRK 1.076,04 HRK
Ukupno 1.842,93 HRK 4.341,44 HRK