• Naziv: HEDL KATICA
  • Naselje: Trema, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HEDL KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 392,64 HRK 1.571,35 HRK
HEDL KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.917,78 HRK 2.162,55 HRK
HEDL KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 2.379,38 HRK
HEDL KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.506,81 HRK 1.699,14 HRK
HEDL KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 3.329,11 HRK
Ukupno 3.817,23 HRK 11.141,53 HRK