• Naziv: MAROŠEVIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Trojeglava, 43506
  • Grad/Općina: Dežanovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAROŠEVIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 313,81 HRK 1.255,69 HRK
MAROŠEVIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.881,54 HRK 1.688,67 HRK
MAROŠEVIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.706,79 HRK 1.895,53 HRK
MAROŠEVIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.102,57 HRK 1.243,30 HRK
MAROŠEVIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 809,32 HRK 2.681,92 HRK
MAROŠEVIĆ TOMISLAV Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.104,81 HRK 8.765,11 HRK