• Naziv: GLUŠEVIĆ ANĐELKO
  • Naselje: Selca, 21425
  • Grad/Općina: Selca
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GLUŠEVIĆ ANĐELKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 210,91 HRK 843,95 HRK
GLUŠEVIĆ ANĐELKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 303,81 HRK 1.721,58 HRK
GLUŠEVIĆ ANĐELKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.147,13 HRK 1.273,96 HRK
GLUŠEVIĆ ANĐELKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 741,06 HRK 835,62 HRK
GLUŠEVIĆ ANĐELKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 543,91 HRK 1.802,50 HRK
Ukupno 2.946,82 HRK 6.477,61 HRK