• Naziv: KOVAČEC PETAR
  • Naselje: Veliko Trgovišće, 49214
  • Grad/Općina: Veliko Trgovišće
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČEC PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 242,18 HRK 969,25 HRK
KOVAČEC PETAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 509,94 HRK 2.889,88 HRK
KOVAČEC PETAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
KOVAČEC PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.317,45 HRK 1.463,16 HRK
KOVAČEC PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 851,06 HRK 959,69 HRK
KOVAČEC PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 624,71 HRK 2.070,13 HRK
Ukupno 3.923,67 HRK 8.778,75 HRK