• Naziv: GABRON BOŽIDAR
  • Naselje: Veliko Trgovišće, 49214
  • Grad/Općina: Veliko Trgovišće
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GABRON BOŽIDAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 4,44 HRK 641,84 HRK
GABRON BOŽIDAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 348,49 HRK 1.974,86 HRK
GABRON BOŽIDAR EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 992,49 HRK 890,81 HRK
GABRON BOŽIDAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 399,18 HRK 999,90 HRK
GABRON BOŽIDAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 581,59 HRK 655,82 HRK
GABRON BOŽIDAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 19,09 HRK 976,70 HRK
Ukupno 2.345,28 HRK 6.139,93 HRK