• Naziv: HATULA IVAN
  • Naselje: Mala Črešnjevica, 33405
  • Grad/Općina: Pitomača
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HATULA IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 521,81 HRK 2.088,32 HRK
HATULA IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.259,26 HRK 2.547,61 HRK
HATULA IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.838,56 HRK 3.152,44 HRK
HATULA IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.666,20 HRK 1.878,94 HRK
HATULA IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.345,89 HRK 4.459,95 HRK
Ukupno 8.631,72 HRK 14.127,26 HRK