• Naziv: PAVETIĆ DRAGUTIN
  • Naselje: Bedekovčina, 49221
  • Grad/Općina: Bedekovčina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVETIĆ DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 111,69 HRK 447,05 HRK
PAVETIĆ DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 290,63 HRK 1.646,96 HRK
PAVETIĆ DRAGUTIN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 607,58 HRK 674,78 HRK
PAVETIĆ DRAGUTIN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 485,04 HRK 546,96 HRK
PAVETIĆ DRAGUTIN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 288,12 HRK 954,72 HRK
Ukupno 1.783,06 HRK 4.270,47 HRK