• Naziv: KOLARIĆ NADA
  • Naselje: Trema, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLARIĆ NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 394,30 HRK 1.578,13 HRK
KOLARIĆ NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.145,12 HRK 2.382,33 HRK
KOLARIĆ NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.378,76 HRK 1.554,81 HRK
KOLARIĆ NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.017,10 HRK 3.370,46 HRK
KOLARIĆ NADA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.871,46 HRK 8.885,73 HRK