• Naziv: RADULOVIĆ SAŠA
  • Naselje: Naudovac, 33410
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RADULOVIĆ SAŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 245,39 HRK 982,17 HRK
RADULOVIĆ SAŠA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.322,12 HRK 1.186,58 HRK
RADULOVIĆ SAŠA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.334,96 HRK 1.482,57 HRK
RADULOVIĆ SAŠA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 774,69 HRK 873,61 HRK
RADULOVIĆ SAŠA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 632,96 HRK 2.097,57 HRK
Ukupno 4.310,12 HRK 6.622,50 HRK