• Naziv: FILIPOVIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Belica, 40319
  • Grad/Općina: Belica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FILIPOVIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.471,38 HRK 9.889,69 HRK
FILIPOVIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 14.818,40 HRK 13.299,82 HRK
FILIPOVIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 13.442,32 HRK 14.928,49 HRK
FILIPOVIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
FILIPOVIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.374,37 HRK 21.121,91 HRK
Ukupno 41.597,61 HRK 64.304,39 HRK