• Naziv: GAZIBARA NIKOLA
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GAZIBARA NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 243,48 HRK 974,37 HRK
GAZIBARA NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 512,63 HRK 2.905,08 HRK
GAZIBARA NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.324,41 HRK 1.470,88 HRK
GAZIBARA NIKOLA EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 375,00 HRK 375,00 HRK
GAZIBARA NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 855,57 HRK 964,81 HRK
GAZIBARA NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 628,00 HRK 2.081,06 HRK
Ukupno 3.939,09 HRK 8.771,20 HRK