• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donja Pištana, 33515
  • Grad/Općina: Orahovica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 111,00 HRK 444,15 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 422,06 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 347,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 609,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 521,66 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 913,70 HRK
Ukupno 111,00 HRK 3.259,05 HRK