• Naziv: JURATOVIĆ DRAGICA
  • Naselje: Donja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURATOVIĆ DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 493,68 HRK 1.975,80 HRK
JURATOVIĆ DRAGICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.550,08 HRK 1.747,91 HRK
JURATOVIĆ DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.685,67 HRK 2.982,58 HRK
JURATOVIĆ DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.717,87 HRK 1.937,19 HRK
JURATOVIĆ DRAGICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 367,60 HRK 367,60 HRK
JURATOVIĆ DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.273,34 HRK 4.219,76 HRK
JURATOVIĆ DRAGICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.024,42 HRK 13.230,84 HRK