• Naziv: NIĆIVOJEVIĆ BRANKO
  • Naselje: Bobota, 32225
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.930,49 HRK 15.728,41 HRK
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 21.080,32 HRK 23.771,49 HRK
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.196,53 HRK
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 21.378,30 HRK 23.741,98 HRK
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 10.138,51 HRK 33.591,92 HRK
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.531,33 HRK 0,00 HRK
NIĆIVOJEVIĆ BRANKO Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2016 14.840,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 96.550,26 HRK 119.094,81 HRK