• Naziv: VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 633,28 HRK 2.534,46 HRK
VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.333,49 HRK 7.556,35 HRK
VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.444,84 HRK 3.825,77 HRK
VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.225,39 HRK 2.509,46 HRK
VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.633,63 HRK 5.412,92 HRK
VODOINSTALATER ŠIMO MAKAREVIĆ GRADIŠTE Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 357,76 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.628,39 HRK 21.838,96 HRK