• Naziv: SARIĆ FRANJO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SARIĆ FRANJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 585,56 HRK 2.343,04 HRK
SARIĆ FRANJO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.202,96 HRK 6.816,71 HRK
SARIĆ FRANJO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
SARIĆ FRANJO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.184,78 HRK 3.536,96 HRK
SARIĆ FRANJO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.007,52 HRK 2.263,84 HRK
SARIĆ FRANJO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.510,17 HRK 5.004,17 HRK
Ukupno 8.869,32 HRK 20.391,36 HRK