• Naziv: FILIPOVIĆ JELA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FILIPOVIĆ JELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 434,51 HRK 1.739,05 HRK
FILIPOVIĆ JELA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 915,02 HRK 5.184,95 HRK
FILIPOVIĆ JELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.363,76 HRK 2.625,12 HRK
FILIPOVIĆ JELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.526,99 HRK 1.721,92 HRK
FILIPOVIĆ JELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.120,84 HRK 3.714,21 HRK
Ukupno 6.361,12 HRK 14.985,25 HRK