• Naziv: FONJAK LJUBICA
  • Naselje: Torčec, 48322
  • Grad/Općina: Drnje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FONJAK LJUBICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 132,71 HRK 531,06 HRK
FONJAK LJUBICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 721,87 HRK 801,68 HRK
FONJAK LJUBICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 424,42 HRK 478,62 HRK
FONJAK LJUBICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 342,24 HRK 1.134,21 HRK
FONJAK LJUBICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.266,63 HRK 2.945,57 HRK