• Naziv: VUKADIN BRANKO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKADIN BRANKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 459,51 HRK 1.838,81 HRK
VUKADIN BRANKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 865,24 HRK 4.902,84 HRK
VUKADIN BRANKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.499,37 HRK 2.775,72 HRK
VUKADIN BRANKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.614,59 HRK 1.820,69 HRK
VUKADIN BRANKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.185,21 HRK 3.927,29 HRK
Ukupno 6.623,92 HRK 15.265,35 HRK