• Naziv: MIKINAC KATA
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIKINAC KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 274,88 HRK 1.100,04 HRK
MIKINAC KATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 575,88 HRK 3.263,45 HRK
MIKINAC KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.405,25 HRK 1.665,74 HRK
MIKINAC KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 961,14 HRK 1.083,84 HRK
MIKINAC KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 705,50 HRK 2.337,76 HRK
Ukupno 3.922,65 HRK 9.450,83 HRK