• Naziv: PAPAC SREĆKO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAPAC SREĆKO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 6.091,21 HRK 34.516,60 HRK
PAPAC SREĆKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 9.646,37 HRK 38.603,73 HRK
PAPAC SREĆKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 9.739,95 HRK 55.193,02 HRK
PAPAC SREĆKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 57.971,00 HRK 65.371,48 HRK
PAPAC SREĆKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 52.473,68 HRK 58.275,40 HRK
PAPAC SREĆKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
PAPAC SREĆKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 24.881,25 HRK 82.447,84 HRK
PAPAC SREĆKO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.985,33 HRK 0,00 HRK
Ukupno 167.279,93 HRK 339.472,55 HRK