• Naziv: KADIĆ MATO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KADIĆ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.116,67 HRK 12.472,15 HRK
KADIĆ MATO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.865,12 HRK 33.235,97 HRK
KADIĆ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 16.953,36 HRK 18.827,79 HRK
KADIĆ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KADIĆ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 8.038,95 HRK 26.637,41 HRK
Ukupno 38.465,24 HRK 96.237,80 HRK