• Naziv: MARIJA MARTIĆ
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJA MARTIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 310,44 HRK 1.242,54 HRK
MARIJA MARTIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 632,39 HRK 3.583,72 HRK
MARIJA MARTIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.688,90 HRK 692,68 HRK
MARIJA MARTIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.055,40 HRK 397,20 HRK
MARIJA MARTIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 800,76 HRK 944,20 HRK
Ukupno 4.487,89 HRK 6.860,34 HRK