• Naziv: PARAŠILOVAC JOSIP
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PARAŠILOVAC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.774,94 HRK 15.106,91 HRK
PARAŠILOVAC JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 6.813,64 HRK 38.610,61 HRK
PARAŠILOVAC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 20.533,59 HRK 22.803,93 HRK
PARAŠILOVAC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
PARAŠILOVAC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 9.737,11 HRK 32.264,61 HRK
PARAŠILOVAC JOSIP Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.905,69 HRK 0,00 HRK
Ukupno 47.256,11 HRK 113.850,54 HRK