• Naziv: LUCA JOVANOVAC
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LUCA JOVANOVAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 674,86 HRK 2.700,65 HRK
LUCA JOVANOVAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.420,91 HRK 8.051,92 HRK
LUCA JOVANOVAC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.903,56 HRK 2.146,58 HRK
LUCA JOVANOVAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.670,81 HRK 4.076,66 HRK
LUCA JOVANOVAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.371,32 HRK 2.674,05 HRK
LUCA JOVANOVAC EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 183,80 HRK 183,80 HRK
LUCA JOVANOVAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.740,73 HRK 5.768,00 HRK
LUCA JOVANOVAC Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.290,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.256,77 HRK 25.601,66 HRK