• Naziv: ŠOFKIĆ KATA
  • Naselje: Jasenik, 43227
  • Grad/Općina: Šandrovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠOFKIĆ KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 177,82 HRK 711,79 HRK
ŠOFKIĆ KATA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.153,76 HRK 2.428,81 HRK
ŠOFKIĆ KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.077,80 HRK
ŠOFKIĆ KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 970,09 HRK 1.093,93 HRK
ŠOFKIĆ KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.507,95 HRK
Ukupno 3.301,67 HRK 6.820,28 HRK