• Naziv: BELIĆ EMILIJA
  • Naselje: Prelog, 40323
  • Grad/Općina: Prelog
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BELIĆ EMILIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5,90 HRK 827,06 HRK
BELIĆ EMILIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
BELIĆ EMILIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 996,86 HRK 1.248,42 HRK
BELIĆ EMILIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 922,92 HRK 1.040,72 HRK
BELIĆ EMILIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 25,12 HRK 1.766,41 HRK
Ukupno 2.329,13 HRK 5.309,25 HRK