• Naziv: ČIRINJI LIDIJA
  • Naselje: Tompojevci, 32238
  • Grad/Općina: Tompojevci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČIRINJI LIDIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 695,27 HRK 2.782,52 HRK
ČIRINJI LIDIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.782,04 HRK 4.200,19 HRK
ČIRINJI LIDIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.443,18 HRK 2.755,08 HRK
ČIRINJI LIDIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.793,55 HRK 5.942,68 HRK
Ukupno 8.714,04 HRK 15.680,47 HRK