• Naziv: ŽIŠKA ROBERT
  • Naselje: Kneževac, 34350
  • Grad/Općina: Čaglin
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽIŠKA ROBERT EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 4.154,51 HRK 23.542,09 HRK
ŽIŠKA ROBERT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 9.873,87 HRK 39.515,41 HRK
ŽIŠKA ROBERT EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 14.224,34 HRK 80.604,66 HRK
ŽIŠKA ROBERT EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.327,31 HRK 1.496,72 HRK
ŽIŠKA ROBERT EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.196,53 HRK
ŽIŠKA ROBERT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 53.709,95 HRK 59.648,43 HRK
ŽIŠKA ROBERT EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ŽIŠKA ROBERT EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 18.005,13 HRK 84.394,90 HRK
Ukupno 124.946,42 HRK 311.463,22 HRK