• Naziv: JOVANOVAC IVAN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOVANOVAC IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 158,55 HRK 634,65 HRK
JOVANOVAC IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 330,98 HRK 1.875,77 HRK
JOVANOVAC IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 862,61 HRK 958,01 HRK
JOVANOVAC IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 552,39 HRK 622,95 HRK
JOVANOVAC IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 409,14 HRK 1.355,45 HRK
JOVANOVAC IVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.959,06 HRK 5.446,83 HRK